درمان بیماری های لثه چه اهمیتی دارد؟

آیا لثه های من بیمارند ؟ بیماری های لثه جز بیماری های شایع دهان به شمار می آید . علل متعددی می تواند زمینه بروز بیماری های لثه شود اما بارزترین علل این بیماری عفونت میکروبی و تجمع میکروب ها در اطراف دندان ها می باشد . رعایت نکردن بهداشت دهان و دندان و عدم […]

read more »
Call Now Button