آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

روکش زیبایی دندان یکی از عواملی که در زیبایی چهره و ارتباطات اجتماعی تاثیر بسزایی دارد، مرتب بودن دندان هاست. عوامل زیادی هستند که می تواند موجب نازیبایی و بروز مشکلات دهان و دندان شوند، یکی از آن عوامل عدم رعایت بهداشت دهان و دندان و استعمال دخانیات همچون سیگار می باشد. طبق تحقیقات انجام […]

read more »
Call Now Button