آرشیو ماهانه: آگوست 2020

یکی از مشکل سازترین عارضه هایی که برای برخی از افراد رخ می دهد تحلیل رفتن استخوان فک بالا و پایین است. این مشکل زمانی که افراد دندان هایشان از بین می رود رخ خواهد داد. به تعبیر دیگر تا زمانی که دندان روی لثه و استخوان وجود دارد از استخوان فک حفاظت می کند […]

read more »
Call Now Button