آرشیو ماهانه: مارس 2021

کامپوزیت دندان از جمله روش های زیبایی و درمانی بوده که از مزیت های بسیار زیادی برخوردار است. هیچ گونه تراشی بر روی دندان در هنگام کامپوزیت دندان انجام نمی شود. کامپوزیت دندان در مواقع موادی نرم هستند که توسط دندانپزشک بر روی دندان قرار می گیرد و در صورتی که فرد پس از مدتی […]

read more »
Call Now Button