آرشیو ماهانه: آوریل 2022

تغییر رنگ دندان دو نوع ممکن است رخ دهد . یا دندان ها به صورت داخلی کدر می شوند و یا به صورت خارجی کدر می شوند. کدر شدن خارجی دندان در این حالت سطح خارجی دندان ها با توجه به مصرف برخی مواد غذایی شروع به کدر شدن و تغییر رنگ می کند.  با […]

read more »
Call Now Button