جراحی سینوس لیفت یکی از جراحی های که طی سالیان اخیر رواج بسیاری پیدا کرده است، جراحی سینوس لیفت می باشد. افرادی که استخوان فک بالای آن ها تحلیل رفته باشد و استخوان کافی برای انجام ایمپلنت نداشته باشند، یکی از راه حل های آن لیفت سینوس می باشد. در حقیقت طی این جراحی می […]

read more »
Call Now Button