علائم ناشی از بیماری لثه متفاوت می باشد اما از جمله نشانه های شایع این بیماری می توان به موارد زیر اشاره کرد: –خونریزی دهانی خونریزی لثه در هنگام مسواک زدن یا استفاده از نخ دندان، می تواند حاکی از بیماری لثه باشد. به طور مثال یکی از نشانه های بارز ورم لثه خونریزی در […]

read more »
Call Now Button