مراقبت بعد از بلیچینگ دندان مراقبت بعد از بلیچینگ دندان بیشتر به رعایت نکات بهداشتی توسط فرد مربوط می باشد. بطور مثال مراقبت هایی نظیر مسواک زدن در زمان مناسب، استفاده از نخ دندان و… از جمله نکات بسیار مهم بعد از سفید کردن دندان می باشد. با این حال رعایت یک سری نکات در […]

read more »
Call Now Button