ایمپلنت دندان چیست؟ ایمپلنت به پیچ ساخته شده از جنس تیتانیوم گفته می شود که، در محل استخوان فک کاشته می شود. ایمپلنت جایگزین دندانی که تحلیل و یا از دست رفته است. ایمپلنت دندانی می تواند،یک تکه (یک پارچه) و یا دو تکه باشند که توسط قسمت اباتمنت و فیکسچر ( پیچی که در […]

read more »

ایمپلنت دندان چیست ؟ ایمپلنت دندان از جنس قطعه ای تیتانیوم بوده که به عنوان یک پایه جهت نگهداری روکش دندان از آن استفاده می شود . ایمپلنت های دندانی دارای استحکام خاصی بوده که وابستگی با ریشه دندان نخواهد داشت . روش های کاشت دندان دو روش برای کاشت دندان وجود که شامل بریج […]

read more »
Call Now Button