نکات مهم در جراحی دندان عقل نهفته

جراحی دندان عقل نهفته در چه مواقعی نیاز به جراحی دندان عقل نهفته می باشد؟ آیا جراحی دندان عقل نهفته درد دارد؟ افرادی که برای جراحی دندان عقل به دندانپزشکی مراجعه می کنند باید مورد بررسی دقیق قرار گیرند. دندانپزشک با انجام رادیوگرافی کامل (OPG) می تواند شرایط دندان ها، نهفتگی دندان عقل و ارتباط […]

read more »
Call Now Button